Tre trevliga nyheter i programmet. Se mer under respektive produkt!

.

Nu har den Finska marknadsledaren gällande stoftavskiljare och luftrenare startat upp verksamheten även i Sverige!

Strong Sverige AB ägs gemensamt av Strong Finland Oy och Jan-Henrik Svensson som också är VD i bolaget. Jan-Henrik är en välkänd profil i denna bransch och har bland annat varit en av de som utformat Pullman Ermators modellprogram, drivit SWIX AB med dess specialmaskiner och senast byggt upp och integrerat Centraction ABś sortiment i Pullman Ermator AB.

Jan-Henrik är även den som tillsammans med Strong Finland utformat det nya maskinprogram med unika lösningar som vi nu lanserar även i Sverige. Det svenska säljteamet som kommer att utvidgas till fyra personer under året kommer att besöka er inom kort och bjuda på efterlängtade nyheter i en bransch som vi anser har stått still under allt för lång tid.